Konsultacje w ramach pośrednictwa zawodowego

W projekcie odbywają się konsultacje  w ramach pośrednictwa zawodowego, którego wsparcie otrzymują uczestnicy. Dzięki spotkaniom pośrednik pracy mógł kompleksowo  i  indywidualnie objąć usługą pośrednictwa, m.in:  w zakresie diagnozy doświadczenia zawodowego, wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Dodatkowo przybliżył sytuację rynku pracy, a także jego zapotrzebowania na pracownika na lokalnym rynku pracy. Wiedza ta pomaga nakierować Naszych uczestników na drogę kariery zawodowej pełną sukcesów.  Czego gorąco im życzymy!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych