Zakończyliśmy staże zawodowe w projekcie

Dobiegły końca realizacji staże zawodowe w naszym projekcie. Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej. Przypominamy, iż uczestnicy mogli odbyć 3-miesięczny staż zawodowy na bazie indywidualnego programu stażu, który dostosowany został do indywidualnych potrzeb i predyspozycji zawodowych Uczestnika. Program stażu zawierał zadania lub czynności do wykonania przez Stażystę na stanowisku lub w zawodzie, który został opracowany przez pracodawcę i zatwierdzony przez beneficjenta projektu. Praktyczne umiejętności stażyści zdobywali w zawodach m.in.: pracownika administracyjnego, kasjera-sprzedawcy, operatora koparko-ładowarki, pracownika oczyszczania miasta, fryzjera oraz sekretarki medycznej. Stażysta wykonywał swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu. Dla każdego Uczestnika przewidziane było stypendium stażowe. W/w wsparcie prowadziliśmy w oparciu o zasadę gwarantującą równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do proponowanego stażu. Mamy nadzieję, iż zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoli wszystkim Uczestnikom wejść na rynek pracy! Życzymy powodzenia!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.