Opis projektu

Projekt „Wolontariat szansą na aktywność” realizowany jest w terminie 01.05.2016-30.09.2016.

Celem głównym projektu jest rozwijanie wolontariatu, który przyczynia się bezpośrednio do budowania kapitału społecznego, będącego warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

1. Organizacja konferencji promującej wolontariat.

2. Organizacja szkoleń dla potencjalnych wolontariuszy.

Zakres tematyczny szkolenia:

-idea wolontariatu

-terminologia wolontariatu

-motywacja

-prawa i obowiązki wolontariusza

-wolontariat a prawo

-kodeks etyczny wolontariusza

-aktualne oferty pracy dla wolontariuszy.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego oraz radziejowskiego, które chcą podjąć aktywność w formie wolontariatu. Do udziału w projekcie zachęcamy organizatorów wolontariatu oraz organizacje społeczne.

Projekt realizowany w ramach projektu „Inicjuj z FIO” i jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.