Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie!

  • Jesteś w wieku 15-29 lat i posiadasz wykształcenie nie wyższe niż średnie?
  • Mieszkasz na obszarze subregionu olsztyńskiego w rozumieniu przepisów KC (tj. z powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego oraz m. Olsztyna?
  • Jesteś osobą nie pracującą, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET?
  • Jesteś osobą bierną zawodowo?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, koniecznie zgłoś się do nas!

W ramach projektu „Czas na aktywność” oferujemy opracowanie IPD oraz poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, w tym wypłatę stypendium stażowego, płatne staże, pośrednictwo pracy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych