Jesteś osobą niesamodzielną potrzebującą pomocy? Zgłoś się do Nas?

Jesteś osobą niesamodzielną potrzebującą pomocy? Zgłoś się do Nas?
Wymagasz opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego? Wymagasz korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich? Mieszkasz na terenie woj. zachodniopomorskiego? Zgłoś się do nas!

Wsparcie w ramach w/w projektu jest bezpłatne i skierowane jest do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (tj. 951,00 netto na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 zł netto na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru.

W ramach projektu „Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim” realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego możesz uzyskać pomoc np. w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej czy zapewnieniu kontaktów z otoczeniem (m.in. organizacja wyjść z mieszkania, lokalnym, zaspakajaniu potrzeb kulturalnym czy religijnych) a także usługi treningowe w zakresie uczenia się lub rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rekrutacja trwa! Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299 lub mailowo a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego