Szkolenia zawodowe i staże – tylko u Nas!

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego wraz z Fundacją Ekspert- Kujawy serdecznie zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Czas na aktywność”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bez pracy w wieku 15-29 lat, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

W ramach projektu oferujemy:
– opracowanie indywidualnego planu działania i poradnictwo zawodowe,
– bezpłatne szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe),
– płatny staż zawodowy,
– pośrednictwo pracy.

Udział w stażu będzie poprzedzony pracą z doradcą zawodowym i psychologiem oraz udziałem w bezpłatnym szkoleniu zawodowym (tematyka szkolenia zgodna z opracowanym indywidualnym planem działania). Po udziale w szkoleniu możliwe jest uzyskanie wsparcia w postaci pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych