Chcesz zostać wolontariuszem i być aktywnym społecznie! Zgłoś się do Nas!

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie „Wolontariat szansą na aktywność”.

Projekt „Wolontariat szansą na aktywność” skierowany jest do osób zamieszkujących teren powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego, które chcą podjąć aktywność w formie wolontariatu, jak również organizatorów wolontariatu i organizacje społeczne.

Celem projektu jest rozwijanie wolontariatu i promocja idei wolontariatu.  Ponadto podnoszenie kompetencji wolontariuszy.

W ramach projektu oferujemy szkolenia o zakresie tematycznym, m.in:

  • Idea wolontariatu,
  • Terminologia wolontariatu,
  • Motywacja,
  • Prawa i obowiązki wolontariusza,
  • Kodeks etyczny wolontariusza.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Szczegóły pod nr telefonu 661-583-992 lub mailowo: biuro@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach projektu „Inicjuj z FIO” i jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.