Konferencja na temat wolontariatu już jutro!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się już jutro w sali Kujawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Inowrocławiu o godz. 15:00.

Celem konferencji będzie przybliżenie treści dotyczące idei wolontariatu, korzyści jakie płyną z wolontariatu dla organizatorów, ale i wolontariuszy. Zaprezentowane zostaną również dobre praktyki  w ramach wolontariatu. Więcej szczegółów pod nr tel 661 583 992 Zapraszamy!!

Projekt realizowany w ramach projektu „Inicjuj z FIO” i jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.