Konferencja promująca idee wolontariatu już za nami!

W dniu 8.06.2016 roku odbyła się konferencja w ramach projektu „Wolontariat szansą na aktywność” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podczas konferencji prelegenci przybliżyli treści dotyczące idei wolontariatu, korzyści jakie płyną z wolontariatu dla organizatorów i wolontariuszy. Ponadto zaprezentowano  dobre praktyki w ramach wolontariatu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele NGO, JST, wolontariusze i potencjalni wolontariusze, którzy uzyskali wiedzę na temat potrzeby rozwijania wolontariatu, angażowania się w wolontariat. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały konferencyjne.

Projekt realizowany w ramach projektu „Inicjuj z FIO” i jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.