Pierwsze szkolenia w projekcie

Właśnie rozpoczynamy szkolenie dla potencjalnych wolontariuszy w projekcie „Wolontariat szansą na aktywność”. Celem szkolenia jest zapoznanie z ideą wolontariatu, zasadami pracy oraz pomoc w podjęciu decyzji gdzie zostać wolontariuszem. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: idea wolontariatu, terminologia wolontariatu, motywacja, prawa i obowiązki wolontariusza, wolontariat, a prawo wolontariusza i aktualne oferty pracy dla wolontariuszy.

Projekt realizowany w ramach projektu „Inicjuj z FIO” i jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.