Kolejne szkolenia dla wolontariuszy za nami

Kolejna grupa szkoleniowa zakończyła szkolenie dla potencjalnych wolontariuszy w projekcie „Wolontariat szansą na aktywność”. Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznali się m.in. z ideą wolontariatu, zasadami pracy. Zakres tematyczny szkolenia obejmował:  idee wolontariatu, terminologia wolontariatu, motywacja, prawa i obowiązki wolontariusza, wolontariat, a prawo wolontariusza. Przybliżone zostały również aktualne oferty pracy dla wolontariuszy.

Projekt realizowany w ramach projektu „Inicjuj z FIO” i jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.