Zakończenie projektu

Dziś kończymy projekt „Wolontariat szansą na aktywność”. W okresie  do 30.09.2016 roku, cel główny projektu został w pełni osiągnięty, dzięki zrealizowaniu celu szczegółowego, wyrażonego w projekcie w następujący sposób:

  • Promocja idei wolontariatu, w tym dbanie o wizerunek wolontariatu i wolontariusza;
  • Podniesienie kompetencji wolontariuszy i potencjalnych wolontariuszy.

Realizacja projektu ukazała szereg  korzyści płynących dla społeczności lokalnej oraz dla realizatora projektu. Pierwsza z nich to oddziaływanie na społeczność. Poszerzanie kontaktów międzyludzkich, wymiana doświadczeń, nie tylko wśród wolantariuszy, ale również wśród organizatorów wolontariatu. Ponadto zdobyte kompetencje wśród potencjalnych wolontariuszy zwiększają potencjał kadrowy, intelektualny oraz postaw altruistycznych osób. Jest to ocena nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale grupowym uczestników projektu, co zwiększa „spełnienie” w życiu społecznym. Zaangażowanie wolontariuszy ma wpływ na niwelowanie osób wykluczonych społecznie, a tym samym na integrację społeczną. Działania wolontarystyczne znacznie uskuteczniają rozwój kapitału społeczno – gospodarczego.

Projekt realizowany w ramach projektu „Inicjuj z FIO” i jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.