O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś III Cyfrowe skierowany jest do 2400 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 2235 w wieku 65 lat i więcej w okresie do końca 02.2021 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie i utrwalenie kompetencji informatycznych, w tym korzystanie z Internetu przez 2400 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego, w tym 2235 w wieku 65 lat i więcej w okresie do końca 02.2021 r.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki kompleksowym działaniom rozwojowym, realizowanym w dwóch kategoriach: szkolenia i działania animacyjne.