O projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie i utrwalenie kompetencji informatycznych, w tym korzystanie z Internetu przez 1800 dorosłych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, w tym 1712 osób w wieku 65 lat i więcej, w okresie do 29.02.2020 r.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki kompleksowym działaniom rozwojowym, realizowanym w dwóch kategoriach: szkolenia i działania animacyjne. W projekcie przeprowadzone zostanie 200 szkoleń informatycznych, obejmujących 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne z jedną przerwą, w grupach przeciętnie 9 – osobowych. Zakres szkolenia obejmuje zajęcia prowadzące do nabycia podstawowych kompetencji oraz kompetencji z co najmniej 2 wybranych sfer wskazanych w taksonomii. Zajęcia odbędą się w trybie szkoleń stacjonarnych lub mobilnych. Działania animacyjne, stanowiące formę aktywizacji nieformalnej, prowadzą do utrwalenia nabytej wiedzy i umiejętności przez uczestników szkoleń, odbywać się będą w formie 3 spotkań w okresie 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia.