Rekrutacja do projektu trwa …

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2017/05/OLOGOWANIE-KOLOR.png

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Jesteśmy aktywni”.

Projekt jest skierowany do osób z terenów wiejskich gmin Chodzież, Margonin i Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno powiatu wągrowieckiego, które są bezrobotne (z III profilem pomocy w PUP), bierne zawodowe, w tym które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (w tym: umiarkowana, znaczna, niepełnosprawność sprzężona, intelektualna).

Czeka na Ciebie :

  • Indywidualne wsparcie doradców zawodowych i pośredników pracy,
  • Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty kompetencji na rynku pracy),
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem.
  • Płatne szkolenia zawodowe dostosowane do Twoich indywidualnych predyspozycji,
  • Płatne staże zawodowe,

Jesteś zainteresowany podniesieniem swoich kwalifikacji!

Jesteś zainteresowany polepszeniem swojej sytuacji życiowe!

ZAPRASZAMY DO NAS!