Trwa rekrutacja do projektu

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2017/05/OLOGOWANIE-KOLOR.png

Intensywnie prowadzimy rekrutację i informujemy, że jest coraz mniejsza liczba miejsc wolnych do wzięcia udziału w naszym projekcie.

Zapraszamy osoby chętne …..

Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym …

DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!!

Główne zadania projektu obejmują:

  • Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD),
  • Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty kompetencji na rynku pracy),
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem,
  • Szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe
  • Staże/praktyki zawodowe + stypendium stażowe
  • Pośrednictwo pracy.

 Z A P R A S Z A M Y !!!