Staże czas zacząć…

Dnia 16.10.2017 r. rozpoczną się staże zawodowe, które będą trwać 3 miesiące i skończą się dnia 15.01.2017 roku.. Z każdym ze stażystów oraz podmiotem przyjmującym na staż podpisaliśmy umowy trójstronne. Staże zostały dostosowane pod kątem predyspozycji każdego z uczestników. Realizacja staży będzie zgodna ze standardami tj. zgodna z Polskimi i Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

Każdy ze stażystów za miesiąc odbywania stażu otrzyma stypendium stażowe w wysokości ok. 997,40 zł netto.

Życzymy naszym uczestnikom udanej i efektywnej nauki 🙂