Rekrutacja trwa! Nie zwlekaj – zapisz się już dziś!

Nabór do projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim”trwa. W ramach projektu powstanie 18 miejsc nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, które obejmą wsparciem w ramach projektu 90 osób niesamodzielnych oraz podniesienie kompetencji 10 opiekunów faktycznych.  W projekcie wsparcie kierowane jest do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru. Wsparcie w ramach projektu bezpłatne. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – serdecznie zapraszamy! Kontakt z Nami – tel. 886 468 299  lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego