Jesteś osobą niesamodzielną? Potrzebujesz pomocy w wykonywaniu codziennych czynności? Zgłoś się do Nas!

Jesteś osobą niesamodzielną ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność? Wymagasz opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich? Mieszkasz na terenie powiatu wałeckiego? Zgłoś się do Nas!

W ramach projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim” realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego możesz uzyskać pomoc np. w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej czy zapewnieniu kontaktów z otoczeniem (m.in. organizacja wyjść z mieszkania, ułatwienie kontaktów z środowiskiem lokalnym, zaspakajaniu potrzeb kulturalnym czy religijnych).

 W projekcie wsparcie kierowane jest do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru.

W/w wsparcie bezpłatne.

Rekrutacja trwa! Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299  lub mailowo a.napierala@fundacjarozwoju.org

Zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego