Podnoszenie kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych

W ramach projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim” oferujemy wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu powiatu wałeckiego, którzy nieodpłatnie i stale opiekują się członkami swoich rodzin. Opiekun poprzez udział w projekcie otrzyma możliwość uczestniczenia m.in. w szkoleniu podnoszącym umiejętności opiekuńcze oraz w zakresie dostępnych form wsparcia ich podopiecznych, jak i w poradnictwie, w tym psychologicznym.  W projekcie wsparcie kierowane jest do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru.Udział bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły pod nr tel. 886 468 299  lub mailowo a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego