Informacja o rozstrzygnięciu zapytania 2/2016/UOwPW

W związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego dotyczącego: składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie świadczenia usług pracownika specjalistycznego o profilu socjalnym wspierającego pracę opiekunów/opiekunek w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim.” na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Spółdzielnia Socjalna ARKA z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń, NIP 6961876570, ogłasza wynik dotyczący w/w postępowania.

LP. Oferent Data wpływu oferty Liczba punktów ogółem Uwagi
1 Agnieszka Sindrewicz

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 67/1

20.12.2016 rok 97,75 punktów Oferta nie przyjęta do realizacji. Oferta zamieszczona na liście rezerwowej.
2 Kinga Osowiecka

61-375 Poznań, Osiedle Armii Krajowej 32/20

22.12.2016 rok 100,00 punktów Oferta przyjęta do realizacji