Serdecznie zapraszamy na spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego

28 listopada 2018

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zapraszamy na spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego,  które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego lub chcących uzyskać taki status.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, ul. Świerkowa 13/1.

Spotkanie mają na celu nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, co w konsekwencji może dać asumpt do zawiązania regionalnej sieci PS.  Podczas spotkania zostaną nakreślone kwestie związane z przyznawaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. podstawy formalne posiadania statusu PS oraz korzyści, jakie wiążą się w uzyskaniem powyższego statusu. Uczestnicy spotkania uzyskają także informacje o możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych oferowanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularz zgłoszeniowy faksem na nr 56 657 14 61 bądź skan na adres poczty elektronicznej: k.cichecka@rops.torun.pl do dnia 5 grudnia 2018r.  Osobą do kontaktu w sprawie spotkania jest: Kamila Cichecka, tel. 571 293 185.

Zachęcamy do zapoznania się z programem spotkania.

Spotkania organizowane są w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.