Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na miarę Twoich potrzeb!

8 lipca 2021

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w partnerstwie z Gminą Kruszwica zaprasza do udziału w projekcie: Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim.

Jesteś osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bądź opiekujesz się taką osobą? Zamieszkujesz powiat radziejowski lub inowrocławski? Zgłoś się do Nas!

W ramach projektu oferujemy:

* pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

* opiekę higieniczną i pielęgnacyjną,

* zapewnienie kontaktów z otoczeniem,

* a także wsparcie dla opiekunów faktycznych,

Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

Osoby zainteresowane wsparciem zapraszamy do kontaktu tel. 886 468 299 lub pod adresem e-mail:  a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego