Uwaga! Dobiega końca termin składania zgłoszeń na spotkanie sieciujące podmiotów ekonomii społecznej

30 listopada 2018

Uwaga! Przypominamy, iż dobiega końca termin składania zgłoszeń (tj. 5.12.2018 r.) na spotkanie sieciujące podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Spotkanie mają na celu nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, co w konsekwencji może dać asumpt do zawiązania regionalnej sieci PS. Podczas spotkania zostaną nakreślone kwestie związane z przyznawaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. podstawy formalne posiadania statusu PS oraz korzyści, jakie wiążą się w uzyskaniem powyższego statusu. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, ul. Świerkowa 13/1.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularz zgłoszeniowy faksem na nr 56 657 14 61 bądź skan na adres poczty elektronicznej: k.cichecka@rops.torun.pl do dnia 5 grudnia 2018r.  Osobą do kontaktu w sprawie spotkania jest: Kamila Cichecka, tel. 571 293 185.

Zachęcamy do zapoznania się z programem spotkania.

Spotkania organizowane są w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.