Uwaga! Targi Dobrych Praktyk podmiotów Ekonomii Społecznej

17 sierpnia 2018

13 września 2018 w Toruniu, w CKK Jordanki odbędzie się Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej pod patronatem marszałka województwa. Podczas trwania forum odbędą się Targi Dobrych Praktyk podmiotów Ekonomii Społecznej, na które serdecznie zapraszamy w imieniu ROPS w Toruniu wszystkie podmioty ekonomii społecznej. Targi będą świetną okazją do zaprezentowania siebie i swojej oferty.

W ramach organizowanego Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej mają możliwość zaprezentować swoje produkty i usługi.

Zapraszamy do prezentacji wszystkie podmioty działające w sferze ekonomii społecznej, organizacje oferujące innym jakieś dobro w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej, a szczególnie: stowarzyszenia, fundacje, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwa społeczne.

Możliwość uczestniczenia w Forum Ekonomii Społecznej daje szansę na zaprezentowanie Państwa działalności, zdobycie nowych kontaktów i pozyskanie partnerów biznesowych do współpracy.

To również szansa  na zapoznanie przedstawicieli samorządu terytorialnego z podmiotami działającymi w sferze ekonomii społecznej oraz oferowanymi przez nich  usługami i produktami.

Organizatorzy zapewniają: bezpłatny udział w imprezie (zwrot kosztów podróży, poniesionych nakładów), przestrzeń wystawienniczą, stół wystawienniczy, krzesła dla wystawców, możliwość podłączenia się do prądu

Kontakt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, tel. (56) 652-22-40, emial: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl lub k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl.

W celu zgłoszenia chęci udziału  w Targach i zaprezentowania stoiska wystawienniczego prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 23.08.2018 r.