Wakacje…. pomyśl o pracy na rzecz innych!

26 lipca 2018

Mamy środek wakacji, a Ty nie masz pomysłu jak wykorzystać wolny czas? Nic prostszego – zgłoś się do Nas! W naszej Fundacji, a dokładniej w Centrum Usług Opiekuńczych, możesz podjąć wolontariat.

Misją Centrum Usług Opiekuńczych Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jest, m.in. propagowanie poprawy jakości życia osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych i seniorów zagrożonych zaburzeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i opiekunów. To także działania na rzecz aktywizacji społecznej. Aby spełnić misję jaką sobie wyznaczyliśmy, chętnie nawiążemy współpracę z osobami, które podzielą się „swoim czasem” i poświęcą go na rzecz osób potrzebujących. Wolontariat bywa pierwszym krokiem do kariery i równoważny jest z etapem nauki, rozwoju oraz sprawdzenia swoich umiejętności.Ponadto umiejętności organizacji zarządzania czasem, zarządzania zespołem, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Chcesz zostać Wolontariuszem? Do współpracy zapraszamy, m.in. osoby o wysokim poziomie empatii, posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie: dokonywania analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia usług opiekuńczych, pobudzania społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych osób będących w naszym Centrum, specyfiki funkcjonowania człowieka w tym ciężkim okresie życia jakim jest długotrwała choroba, a także działań aktywizujących aktywność społeczną, tym samym przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu tej grupy osób.

Zapamiętaj jednak, przy całej swojej dobrowolności wolontariat jest zobowiązaniem. Musisz więc ściśle określić, kiedy dokładnie dysponujesz czasem. Terminy i częstotliwość spotkań wolontariuszy z klientami Centrum jest ustalana indywidualnie, w zależności od możliwości czasowych wolontariusza. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:  505 154 429