Zachowanie trwałości rezultatów projektu: Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim

27 stycznia 2023

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego informuje, że zapewnia trwałość funkcjonowania utworzonych 8 miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu: Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim.

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jest gotowa do świadczenia usług opiekuńczych o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Świadczenie ww. usługi opiekuńczej na zasadach komercyjnych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego