Wizja i misja

Misją Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jest tworzenie i prowadzenie działań edukacyjnych, badawczych, kulturalnych, prozdrowotnych, prospołecznych oraz obywatelskich na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, propagowania i podnoszenia jakości życia i zdrowia osób niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych i seniorów zagrożonych zaburzeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla ich rodzin i opiekunów. Ponadto wzmacniamy działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej, zadowolenia społecznego.

Natomiast naszą wizją jest tworzenie obszaru do rozwoju edukacyjno-badawczego, społecznego, obywatelskiego, duchowego oraz współdziałania międzypokoleniowego i nieszablonowej współpracy.

Warto podkreślić, iż nasza Fundacja prowadzi szereg akcji i projektów, tworząc tym samym płaszczyznę tworzącą warunki rozwojowi młodzieży, osób dorosłych, w tym bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych.