Projekt aktualnie realizowany

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 28 osób młodych (16K,12M), w wieku 18-29 lat, wśród biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 03.2020 roku do 10.2020 roku poprzez określone formy wsparcia tj.: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staż zawodowe, pośrednictwo pracy.

Aktualności

Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu

12 maja 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: Mam staż mam – możliwości zawodowe! Jesteś osobą wpisującą się z poniższą grupę i chcesz wejść na rynek pracy – skorzystaj z projektu: bierni  zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, osoby odchodzące z rolnictwa i […]

Jesteś zainteresowana/y stażem? Zapraszamy!

11 maja 2020

Mam staż mam – możliwości zawodowe! to projekt skierowany jest do osób wieku 18-29 lat. W ramach wsparcia zainteresowane osoby otrzymają wsaprcie: Opracowanie/aktualizacja IPD Poradnictwo zawodowe Staż zawodowy Pośrednictwo pracy Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby z poniższych grup, tj.: bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, […]

Nowe możliwości zawodowe dla Ciebie

6 maja 2020

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Mam staż – mam możliwości zawodowe! osoby w wieku od 18 do 29 lat zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu przepisów KC) spełniające poniższe kryteria: bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, […]

Zapraszamy do współpracy beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucje pomocy społecznej, integracji społecznej z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego w ramach projektu Mam staż-mam możliwości zawodowe!

5 maja 2020

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu: Mam staż-mam możliwości zawodowe!, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy beneficjentów realizujących […]

Szukasz nowego doświadczenia zawodowego? Zgłoś się do nas

4 maja 2020

Nasz projekt skierowany jest do osób wieku 18-29 lat. W ramach wsparcia otrzymujesz: Opracowanie/aktualizacja IPD Poradnictwo zawodowe Staż zawodowy Pośrednictwo pracy Zgłoś się jeśli należysz do jednej z poniższych grup: bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w […]

Zapraszamy do współpracy Beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucjami pomocy społecznej, integracji społecznej w realizacji projektu: Mam staż-mam możliwości zawodowe!

2 maja 2020

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu: Mam staż-mam możliwości zawodowe!, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy beneficjentów realizujących […]

Rekrutacja trwa – zapraszamy!

30 kwietnia 2020

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Mam staż-mam możliwości zawodowe! W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i przynależą do następujących grup, tj.: Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat, Zamieszkujące/pracujące w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Status na rynku pracy: osoby […]

Mam staż- mam możliwości zawodowe!

8 kwietnia 2020

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie Mam staż- mam możliwości zawodowe! Oferujemy wsparcie w postaci: Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych. Poradnictwa zawodowego Nabywania lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane […]

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS – JUŻ DZIŚ!

2 kwietnia 2020

Fundacja Rozwoju Społeczno- Gospodarczego zaprasza osoby w wieku 18-29 lat,  spełniające poniższe kryteria: bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS […]

Zapraszamy do współpracy Beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucjami pomocy społecznej, integracji społecznej w realizacji projektu: Mam staż-mam możliwości zawodowe!

1 kwietnia 2020

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu: Mam staż-mam możliwości zawodowe!, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy beneficjentów realizujących […]