Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 28 osób młodych (16K,12M), w wieku 18-29 lat, wśród biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 03.2020 roku do 03.2021 roku poprzez określone formy wsparcia tj.: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staż zawodowe, pośrednictwo pracy.

Aktualności

Trwają staże zawodowe w ramach projektu

2 marca 2021

Trwają staże zawodowe w ramach projektu, dzięki którym młode osoby nabywają nowe doświadczenie zawodowe, które jest niezbędne w celu wejścia na rynek pracy. Każdy staż odbywa się na podstawie na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium […]

Spotkanie z pośrednikiem pracy

9 lutego 2021

Drogi Uczestniku, przypominamy o spotkaniu z pośrednikiem pracy. W ramach spotkania pośrednik pracy pomoże Tobie w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, które będzie zgodne z kwalifikacjami i kompetencjami m.in. przy opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych, inicjując spotkania z pracodawcami. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przypominamy o spotkaniu z pośrednikiem pracy

11 stycznia 2021

Drogi Uczestniku, przypominamy o spotkaniu z pośrednikiem pracy. W ramach spotkania pośrednik pracy pomoże Tobie w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, które będzie zgodne z kwalifikacjami i kompetencjami m.in. przy opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych, inicjując spotkania z pracodawcami. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwają staże zawodowe w ramach projektu

29 grudnia 2020

Trwają staże zawodowe w ramach projektu, dzięki którym młode osoby nabywają nowe doświadczenie zawodowe, które jest niezbędne w celu wejścia na rynek pracy. Każdy staż odbywa się na podstawie na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium […]

Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 21.12. 2020 r.

2 grudnia 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 37/MS/FRSG TAK Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu […]

Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 26.11.2020 r.

26 listopada 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 36/MS/FRSG TAK Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu […]

Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 23.10.2020 r.

23 października 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 35/MS/FRSG TAK Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu […]

Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 29.09.2020 r.

29 września 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 2 33/MS/FRSG 33/MS/FRSG TAK TAK Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze […]

Zanonimizowana cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 25.09.2020 r.

25 września 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 2 3 4 5 6   26/MS/FRSG 27/MS/FRSG 28/MS/FRSG 29/MS/FRSG 30/MS/FRSG 31/MS/FRSG 32/MS/FRSG   TAK TAK TAK […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

16 września 2020

Mam staż mam – mam możliwości zawodowe! to projekt skierowany jest do osób wieku 18-29 lat. W ramach wsparcia zainteresowane osoby otrzymają wsparcie: Opracowanie/aktualizacja IPD Poradnictwo zawodowe Staż zawodowy Pośrednictwo pracy Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby z poniższych grup, tj.: bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami osoby odchodzące z rolnictwa i ich […]