Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 46 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin: Chodów, Wilczyn, Grzegorzew, Skulsk, Kłodawa, Wierzbinek, Kościelec, Chodzież (gmina wiejska), Olszówka, Chodzież (gmina miejska), Osiek Mały, Margonin, Przedecz, Szamocin, Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Kiszkowo, Granowo, Wielichowo, Kleczew, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Kraszewice, Mikstat, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Dobrzyca, Gizałki, Bojanowo, Orchowo, Dominowo, Gołańcz, Dolsk, Malanów, Mieścisko, Wapno, Miłosław, Pyzdry, Jastrowie, Okonek, Tarnówka, Grodziec, Damasławek, Nowe miasto nad Wartą w woj. wielkopolskim w woj. wielkopolskim poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb w okresie czerwiec 2017 rok– czerwiec 2018 rok.

Aktualności

Dołącz do Nas! Zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie!

13 czerwca 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI. W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb w okresie czerwiec 2017 rok– luty 2018 rok, tj.: Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, Warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych Szkolenia zawodowe […]

Rozpoczynamy rekrutację w projekcie

7 czerwca 2017

Jesteś osobą w wieku 18-67 lat, zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na l.2014- 2020,a także osoby w ich otoczeniu, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności), z obszarów wiejskich gmin Wilczyn, Skulsk, […]