Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 46 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin: Chodów, Wilczyn, Grzegorzew, Skulsk, Kłodawa, Wierzbinek, Kościelec, Chodzież (gmina wiejska), Olszówka, Chodzież (gmina miejska), Osiek Mały, Margonin, Przedecz, Szamocin, Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Kiszkowo, Granowo, Wielichowo, Kleczew, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Kraszewice, Mikstat, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Dobrzyca, Gizałki, Bojanowo, Orchowo, Dominowo, Gołańcz, Dolsk, Malanów, Mieścisko, Wapno, Miłosław, Pyzdry, Jastrowie, Okonek, Tarnówka, Grodziec, Damasławek, Nowe miasto nad Wartą w woj. wielkopolskim w woj. wielkopolskim poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb w okresie czerwiec 2017 rok– czerwiec 2018 rok.

Aktualności

Życzymy powodzenia wszystkim Uczestnikom projektu!

30 czerwca 2018

Kończymy realizacje projektu: NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI. Główny cel projektu został w pełni spełniony, tj. zapewniono reintegrację i aktywizację społeczno-zawodową 47 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z ww. obszarów wiejskich gmin woj. wielkopolskiego, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do ich […]

Projekt dobiega końca realizacji

26 czerwca 2018

Już niebawem zakończymy realizacje projektu: NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI. Projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na l.2014- 2020,a także osoby w ich otoczeniu, z wyłączeniem osób […]

Staże w ramach projektu

28 maja 2018

Dobiegają końca staże zawodowe w projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI. Uczestnicy odbywają staże zawodowe na różnych stanowiskach pracy, m.in jako pracownik gospodarczy, florysta, pracownik biurowy. Staż rozumiany jest jako forma aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. Życzymy powodzenia i […]

Z kosmetyką za pan brat

24 maja 2018

Trwa kolejne szkolenie z zakresu podstaw kosmetyki. Uczestniczy w nim 6 osób. Szkolenie dostosowane do potrzeb Uczestników projektu. Poza tym ww. szkolenie odpowiada bieżącym potrzebom rynku pracy. Życzymy powodzenia! Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Staże zawodowe w projekcie

21 maja 2018

Dobiegają końca staże zawodowe w projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI. Uczestnicy odbywają staże zawodowe na różnych stanowiskach pracy, m.in jako pracownik gospodarczy, florysta, pracownik biurowy. Staż rozumiany jest jako forma aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. Życzymy powodzenia i […]

Kolejne szkolenie w projekcie

20 maja 2018

Od d 17.05 br. rozpoczęliśmy kolejne szkolenie w projekcie, tj.: Operator wózka widłowego. Szczegóły w zakładce: harmonogram. Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia! Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Przypominamy o spotkaniu z pośrednikiem pracy

19 maja 2018

Uwaga Uczestniku! Przypominamy o spotkaniu z pośrednikiem pracy, które odbędzie się w następującym okresie: 19.05.2018-30.05.2018. Szczegóły o spotkaniach uzyskasz w biurze projektu lub pod nr tel. 886 468 299, email:a.napierala@fundacjarozwoju.org. Serdecznie zapraszamy! Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

14 maja 2018

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI, tj.: Lp. Nr formularza Ogólne kryteria udziału – liczba punktów Priorytetowe kryteria udziału – liczba punktów Suma punktów Osoba z niepełnosprawnością (stopień/rodzaj niepełnospr.) 1 32/NDW/2018 3 40 43 Nie 2 33/NDW/2018 3 40 43 Nie Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych […]

Szkolenie: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

11 maja 2018

Rozpoczynamy szkolenie „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” w ramach niniejszego projektu. W szkoleniu uczestniczyć będą 3 osoby. Szkolenie dostosowane do potrzeb Uczestników projektu. Poza tym ww. szkolenie odpowiada bieżącym potrzebom rynku pracy. Życzymy powodzenia! Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

7 maja 2018

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: NIE DLA WYKLUCZENIA-TAK DLA INTEGRACJI: Lp. Nr formularza Ogólne kryteria udziału – liczba punktów Priorytetowe kryteria udziału – liczba punktów Suma punktów Osoba z niepełnosprawnością (stopień/rodzaj niepełnospr.) 1 19/NDW/2018 3 30 33 Nie 2 20/NDW/2018 3 30 33 Nie 3 21/NDW/2018 3 20 23 Nie 4 22/NDW/2018 […]