Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Cele głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo), w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących obszar subregionu olsztyńskiego (tj. powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn) w woj. warmińsko-mazurskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia w okresie 01.09.2017r.-31.07.2018r.

Aktualności

Staże zawodowe w projekcie

15 lutego 2018

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie: „Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery” – zapraszamy! Projekt skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych kategorii: -osób długotrwale bezrobotne, -osób z niepełnosprawnościami, -osób powyżej 50 roku życia, -kobiety, -osób […]

Staże zawodowe w projekcie

12 lutego 2018

Trwają staże zawodowe w projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia- Twój plan kariery. Uczestnicy odbywają staże zawodowe na różnych stanowiskach pracy, m.in jako pracownik obsługi klienta, pracownik biurowy. Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. Życzymy powodzenia i […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

31 stycznia 2018

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery. Lp. Nr formularza Ogólne  i priorytetowe kryteria udziału – liczba punktów Test motywacyjny- liczba punktów Suma punktów Osoba z niepełnosprawnością (stopień/rodzaj niepełnospr.) 1 1/2018 34 23 57 – 2 2/2018 19 24 43 – 3 3/2018 39 23 62 […]

Jesteś zainteresowany odbyciem stażu zawodowego w ramach projektu – zapraszamy!

16 stycznia 2018

Jesteś zainteresowany odbyciem stażu zawodowego w ramach projektu „Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery”?  Serdecznie zapraszamy! Projekt skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych kategorii: -osób długotrwale bezrobotne, -osób z niepełnosprawnościami, -osób powyżej 50 roku […]

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery

12 stycznia 2018

Informujemy, iż określono kolejne, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w projekcie Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery. Poza tym przypominamy, iż celem tych spotkań jest identyfikacja potrzeb każdego Uczestnika w projekcie. Identyfikacja potrzeb następuje, m.in.: poprzez diagnozę potrzeb szkoleniowych czy możliwości doskonalenia zawodowego Uczestnika. W projekcie zaplanowano oprócz wsparcia doradcy zawodowego, wsparcie psychologa […]

Zmień swoją przyszłość!

10 stycznia 2018

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery”. Projekt skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych kategorii: -osób długotrwale bezrobotne, -osób z niepełnosprawnościami, -osób powyżej 50 roku życia, -kobiety, -osób nisko wykwalifikowanych […]

Indywidualne wsparcie psychlogiczno-doradcze dla Uczestników

8 stycznia 2018

W ramach projektu: Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery, zapewniamy indywidualne wsparcie psychlogiczno-doradcze dla Uczestników. Warto podkreślić, iż wsparcie przyjmuje formę indywidualnych spotkań z psychologiem, o przebiegu etapowym, gdzie nastąpi, m.in.: diagnoza problemu z jakim dany Uczestnik się zmierza czy określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem. Terminy spotkań […]

Weź udział w projekcie !

3 stycznia 2018

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, zaprasza do udziału w projekcie Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery. W ramach projektu oferujemy: wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych oraz staż zawodowym, w tym wypłatę stypendium stażowego, zwrot kosztów dojazdu.  Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie, zachęcamy do udziału w […]

Staż zawodowy? Czemu nie!

2 stycznia 2018

Jesteś zainteresowany odbyciem stażu zawodowego w ramach projektu „Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery”?  Serdecznie zapraszamy! Projekt skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych kategorii: -osób długotrwale bezrobotne, -osób z niepełnosprawnościami, -osób powyżej 50 roku […]

Wesołych Świąt!

22 grudnia 2017

Serdeczne życzenia samych radosnych doznać, a także wszystkiego co najlepsze z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd Fundacji oraz zespół projektowy.