Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Cele głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo), w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących obszar subregionu olsztyńskiego (tj. powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn) w woj. warmińsko-mazurskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia w okresie 01.09.2017r.-31.07.2018r.

Aktualności

Zakończyliśmy realizację projektu

1 sierpnia 2018

Z dniem 31.07.2018 roku dobiegła końca realizacja projektu: Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery. Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia dla osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących obszar subregionu olsztyńskiego w woj. warmińsko-mazurskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym formy wsparcia, których potrzeba zastosowania została zidentyfikowana […]

Przypominamy: indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

26 czerwca 2018

Określono kolejne, indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w projekcie Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery, które odbędzie się już jutro. Więcej informacji uzyskasz: tel. 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

12 czerwca 2018

Określono kolejne, indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w projekcie Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery, które odbędzie się już jutro. Więcej informacji uzyskasz: tel. 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Staże zawodowe w projekcie

26 maja 2018

W projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia – Twój plan kariery, trwają staże zawodowe. Uczestnicy odbywają staże zawodowe na różnych stanowiskach pracy, m.in jako sekretarka, robotnik konserwacji terenów zieleni, szwaczka maszynowa. Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. […]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

30 kwietnia 2018

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery. Lp. Nr formularza Ogólne  i priorytetowe kryteria udziału – liczba punktów Test motywacyjny- liczba punktów Suma punktów Osoba z niepełnosprawnością (stopień/rodzaj niepełnospr.) 1 11/2018 19 30 49 – 2 12/2018 29 30 59 – 3 13/2018 19 30 49 […]

Trwają staże zawodowe w projekcie

24 kwietnia 2018

W projekcie: Od doświadczenia do zatrudnienia – Twój plan kariery, trwają staże zawodowe. Uczestnicy odbywają staże zawodowe stanowiskach pracy, m.in jako pracownik biurowy, kasjer-sprzedawca. Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. Życzymy powodzenia i sukcesów! Projekt realizowany […]

Nie zapomnij o spotkaniu z doradcą zawodowym/psychologiem

18 kwietnia 2018

Informujemy, iż określono kolejne, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym/psychologiem w projekcie Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery. Poza tym przypominamy, iż celem tych spotkań jest identyfikacja potrzeb każdego Uczestnika w projekcie.W projekcie zaplanowano oprócz wsparcia doradcy zawodowego, wsparcia psychologa zapewniamy wsparcie pośrednika pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych oraz staż zawodowym. […]

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

14 kwietnia 2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu w dniu 14.04.2018 roku, godz. 10:00 w biurze projektu: ul. Limanowskiego 9, Bartoszyce. Więcej informacji uzyskasz: tel. 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w projekcie

12 kwietnia 2018

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery”. Projekt skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych kategorii: -osób długotrwale bezrobotne, -osób z niepełnosprawnościami, -osób powyżej 50 roku życia, -kobiety, -osób nisko wykwalifikowanych […]

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu

5 kwietnia 2018

Już jutro (06.04.2018 r.) spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu o godz.11:30 w biurze projektu: ul. Limanowskiego 9, Bartoszyce. Więcej informacji uzyskasz: tel. 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego