Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w partnerstwie z Gminą Kruszwica. Celem projektu jest zapewnienie 45 osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkującym teren powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego (które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych. Cel ten zostanie osiągnięty przez utworzenie 12 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych.

Aktualności

Zachowanie trwałości rezultatów projektu Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim

9 stycznia 2023

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego informuje, że zapewnia trwałość funkcjonowania utworzonych 8 miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu: Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim. Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jest gotowa do świadczenia usług opiekuńczych o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Świadczenie ww. usługi opiekuńczej na zasadach komercyjnych. W razie pytań […]

Realizacja projektu zakończona

9 października 2022

Informujemy, że z dniem 30.09.2022 roku projekt: Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w partnerstwie z Gminą Kruszwica został zakończony. W ramach podjętych działań wsparcie zostało w pełni zrealizowane i osiągnięto zakładane wskaźniki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Potrzebujesz pomocy w opiece nad swoim bliskim?

4 lipca 2022

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie:  Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim w ramach, którego otrzymasz wsparcie w postaci usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania. W projekcie wsparcia otrzymają: Osoby zamieszkujące (które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego, Osoby potrzebujące wsparcia opiekuńczego w codziennym funkcjonowaniu, tj. […]

Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim

27 czerwca 2022

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w partnerstwie z Gminą Kruszwica zaprasza do udziału w projekcie: „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”.  Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób niepełnosprawnych) oraz opiekunów tych osób, które zamieszkują obszar powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego. W ramach projektu oferujemy pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu […]

Jesteś osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bądź opiekujesz się taką osobą?

13 czerwca 2022

Zamieszkujesz powiat radziejowski lub inowrocławski? Jesteś osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bądź opiekujesz się taką osobą? Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Nas i weź udział w projekcie: Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim. Uczestnikiem projektu korzystającym ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania mogą być: Osoby zamieszkujące (które uczą się, pracują lub zamieszkują […]

Trwa rekrutacja – zapraszamy!

6 kwietnia 2022

Potrzebujesz pomocy w opiece nad swoim bliskim? Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie:  Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim w ramach, którego otrzymasz wsparcie w postaci usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania. W projekcie wsparcia otrzymają: Osoby zamieszkujące (które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego, Osoby […]

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie

22 marca 2022

Potrzebujesz pomocy w opiece nad swoim bliskim? Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie:  Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim w ramach, którego otrzymasz wsparcie w postaci usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania. W projekcie wsparcia otrzymają: Osoby zamieszkujące (które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego, Osoby […]

Oferujemy wsparcie w opiece nad bliską Ci osobą – nie zwlekaj!

7 lutego 2022

Zapraszamy do udziału w projekcie Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim w ramach, którego Twój najbliższy otrzymać może wsparcie w postaci usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania. Dla kogo jest przeznaczony projekt? Dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem […]

Trwa rekrutacja – zapraszamy!

18 stycznia 2022

Potrzebujesz pomocy w opiece nad swoim bliskim? Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie:  Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim w ramach, którego otrzymasz wsparcie w postaci usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania. W projekcie wsparcia otrzymają: Osoby zamieszkujące (które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego, Osoby […]

Szczęśliwego Nowego Roku

31 grudnia 2021

Szczęśliwego Nowego Roku! Życzymy Państwu samych pogodnych i radosnych dni! Zespół projektowy