Zdobądź z nami nowe kompetencje

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału w kursach językowych w zakresie języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Dla uczestników przygotowane są  bezpłatne  materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie a po zdanym egzaminie  certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.

Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest osobom  w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudnienia, w wieku 50+,  z wykształceniem  nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych realizowane są również kursy komputerowe dla osób spełniających powyższe kryteria.

Poziom kursu zostanie dostosowany do Twoich potrzeb i umiejętności! Informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020