Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych:

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 11/2019/FRSG M 2 30 20
2 12/2019/FRSG M 2 50 20
3 13/2019/FRSG K 2 30 20
4 14/2019/FRSG M 2 30 20
5 15/2019/FRSG M 2 30 20
6 16/2019/FRSG M 2 30 20
7 17/2019/FRSG M 2 30 20
8 18/2019/FRSG M 2 15 20
9 19/2019/FRSG K 2 15 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020