Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 20/2019/FRSG K 2 30 20
2 21/2019/FRSG K 2 50 20
3 22/2019/FRSG K 2 40 20
4 23/2019/FRSG K 2 40 20
5 23/2019/FRSG M 2 40 19,5
6 24/2019/FRSG K 2 40 20
7 25/2019/FRSG K 2 40 20
8 26/2019/FRSG K 2 15 20
9 27/2019/FRSG K 2 30 20
10 28/2019/FRSG M 2 30 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020