Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 29/2019/FRSG K 2 40 20
2 30/2019/FRSG K 2 30 20
3 31/2019/FRSG K 2 35 20
4 32/2019/FRSG K 2 50 20
5 33/2019/FRSG M 2 40 20
6 34/2019/FRSG K 2 40 20
7 35/2019/FRSG K 2 40 20
8 36/2019/FRSG M 2 40 20
9 37/2019/FRSG K 2 25 20
10 38/2019/FRSG M 2 30 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020