Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 39/2019/FRSG K 2 40 20
2 40/2019/FRSG K 2 30 20
3 41/2019/FRSG M 2 50 20
4 42/2019/FRSG K 2 30 20
5 43/2019/FRSG K 2 25 20
6 44/2019/FRSG M 2 40 20
7 45/2019/FRSG K 2 30 20
8 46/2019/FRSG M 2 30 20
9 47/2019/FRSG K 2 30 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020