Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 48/2019/FRSG K 2 50 20
2 49/2019/FRSG M 2 50 20
3 50/2019/FRSG K 2 30 17
4 51/2019/FRSG M 2 25 20
5 52/2019/FRSG K 2 25 16
6 53/2019/FRSG K 2 30 15,5
7 54/2019/FRSG K 2 40 19
8 55/2019/FRSG K 2 30 19
9 56/2019/FRSG M 2 50 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020