Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 57/2019/FRSG M 2 50 20
2 58/2019/FRSG M 2 50 20
3 59/2019/FRSG M 2 50 20
4 60/2019/FRSG M 2 50 20
5 61/2019/FRSG M 2 50 20
6 62/2019/FRSG K 2 50 20
7 63/2019/FRSG K 2 50 20
8 64/2019/FRSG K 2 50 20
9 65/2019/FRSG K 2 50 20
10 66/2019/FRSG M 2 50 20
11 67/2019/FRSG K 2 50 20
12 68/2019/FRSG M 2 50 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020