Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 69/2019/FRSG K 2 45 20
2 70/2019/FRSG M 2 45 20
3 71/2019/FRSG K 2 35 20
4 72/2019/FRSG M 2 45 20
5 73/2019/FRSG K 2 35 20
6 74/2019/FRSG M 2 35 20
7 75/2019/FRSG K 2 35 20
8 76/2019/FRSG M 2 45 20
9 77/2019/FRSG K 2 35 20
10 78/2019/FRSG M 2 35 20
11 79/2019/FRSG M 2 35 20
12 80/2019/FRSG K 2 45 20
12 81/2019/FRSG M 2 35 20
14 82/2019/FRSG K 2 35 20
15 83/2019/FRSG K 2 35 20
16 84/2019/FRSG M 2 35 20

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020