Bezpłatne szkolenia komputerowe

Projekt, którego celem jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie ICT wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie  ICT.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Oferujemy bezpłatny kurs komputerowy o module 90 h na poziomie A – B.. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po zakończonym kursie zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu komputerowego, a po zdanym  certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje cyfrowe zgodne z DIGCOMP. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia  języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (120 h).

Zastosowany zostanie elastyczny harmonogram umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym.

Potrzebujesz więcej informacji  – ZADZWOŃ – 886 468 299, lub NAPISZ a.napierala@fundacjarozwoju.org. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020