Trwa rekrutacja do projektu Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Jeśli jesteś osobą zamieszkującą teren województwa lubuskiego oraz  w wieku 25-64 lat – nie zwlekaj i zapisz się na bezpłatne kursy językowe lub komputerowe. Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym. W ramach projektu oferujemy kursy:

  • językowe (język angielski, niemiecki, francuski – moduł 120 h,
  • komputerowe – moduł 90 h.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie jest zobowiązana do złożenia czytelnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Formularz rekrutacyjny można dostarczyć osobiście do biura projektu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera, a także przez osobę upoważnioną (dla osób z niepełnosprawnością) i o utrudnionej komunikacji. Kandydat poddany jest testowi poziomującemu znajomość wybranego języka obcego/ICT lub oświadczenie o nieznajomości języka obcego/ICT w stosunku do wcześniejszej deklaracji. Na podstawie testu kandydaci przydzieleni zostaną do odpowiednich grup szkoleniowych w projekcie. Poza tym Kandydat wypełnia test, którego celem jest ocena motywacji przystąpienia do projektu.

Rekrutacja trwa, więc nie zwlekaj! Zapisz się już dziś! Informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.