Rekrutacja trwa. Zapisz się już dziś

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych  zaprasza do udziału w kursach komputerowych na poziomie A lub B.

Dla uczestników przygotowane są  bezpłatne  materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie a po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje. Poziom kursu zostanie dostosowany do Twoich potrzeb i umiejętności!

Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie. Projekt dedykowany jest osobom  w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudnienia, w wieku 50+,  z wykształceniem  nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością.

Informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020