Bezpłatne szkolenia komputerowe!

Projekt Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych, który skierowany jest  do  osób chcących podnieść swoje umiejętności, wiedzę  i kompetencje w zakresie ICT.

Organizujemy szkolenia komputerowe na poziomie A – B (moduł 90 h) dla osób zamieszkujących tereny województwa lubuskiego,  w wieku 25-64 lat szczególnie obszary wiejskie, osób 50+ oraz osób nie wyższym niż średnim wykształceniu (ISCED 3) zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po zakończonym kursie zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu komputerowego, a po zdanym  certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje cyfrowe zgodne z DIGCOMP na poziomie A – B.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020