Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych zaprasza!

Już dziś zapisz się do projektu Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczno- Gospodarczego! Zapraszamy mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 25 – 64 lat. W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE kursy językowe (angielski, niemiecki, francuski – 120h) oraz kursy komputerowe (90h).

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Punkty dodatkowe  na etapie  rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Szczegóły o projekcie i rekrutacji uzyskasz pod numerem tel. 886 468 299 i/lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020