Podnieś kompetencje podczas bezpłatnych szkoleń!

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie:  Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku 25-64 zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

W ramach projektu oferujemy:

  1. Kursy językowe (język angielski, niemiecki, francuski) – moduł 120 h, oraz kursy komputerowe – moduł 90 h.
  2. Materiały szkoleniowe.
  3. Certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Kogo zapraszamy do udziału w projekcie?

  • osoby zamieszkujące teren województwa lubuskiego,
  • w wieku 25-64 lat.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudniania, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością. Udział w kursach dedykujemy zarówno osobom bezrobotnym, uczącym się jak i pracującym.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Szczegóły o projekcie uzyskasz pod numerem tel. 886 468 299 i/lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020