Bezpłatne szkolenia komputerowe

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza na kursy komputerowe oraz językowe w zakresie języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest osobom w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. W ramach projektu realizowane są bezpłatne kursy komputerowe na poziomie A – B (moduł 90 h). Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne. Po zakończonym kursie zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu komputerowego, a po zdanym certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje cyfrowe zgodne z DIGCOMP na poziomie A – B.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie ICT wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w woj. lubuskim, szczególnie obszary wiejskie, osoby 50+ oraz osoby o nie wyższym niż średnim wykształceniu(ISCED 3). Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020