Zasieki uczą się języka niemieckiego

W ramach do projektu „Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych” grupa z miejscowości Zasieki czynnie uczestniczy w kursie języka niemieckiego. Dla uczestników przygotowane zostały bezpłatne materiały szkoleniowe i edukacyjne. A po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, natomiast po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest osobom w wieku 25-64 lat zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymują osoby: pozostające bez zatrudnienia, w wieku 50+, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby z niepełnosprawnością.

Poziom kursu zostanie dostosowany do Twoich potrzeb i umiejętności! Informacje uzyskasz pod nr tel. 886 468 299, lub za pośrednictwem mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020